A day after the future

Alexandre Arrechea September 2009

Artworks

Dead bird flying 3

Alexandre Arrechea 2009

Pregón (Vendor's cry)

Alexandre Arrechea 2009

Serie After the monument

Alexandre Arrechea 2009

Vida artificial (Artificial Life)

Alexandre Arrechea 2009

Le magicien (The magician)

Alexandre Arrechea 2009

Unrelated

Alexandre Arrechea 2009

Birds

Alexandre Arrechea 2008

Black sun

Alexandre Arrechea 2008

Artists